תקנון

מחירים ומועדי הרשמה

*לטבלה מונגשת גללו מטה

שימו לב! חל איסור להכנסת כלי נשק למתחם הכינוס והסיום בגן סאקר וכל לאורך מסלול המרוץ


תנאי הרשמה

1. תקנון זה בתוקף בהמשך להנחיות שמפורסמות באתר האינטרנט ובא להרחיב ולהבהיר הנחיות אלו.

2. ההשתתפות במרוצים מותרת רק לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה.

3. בבחירה להשתתף באירוע, בבחירת המקצה בו ישתתף ובאופן בו יבצע את המרוץ, באחריותו של כל משתתף. יש לשקול, בין היתר, את מצב בריאותו, כשירותו, האימונים שעבר ורמתו האישית.

4. הרצים בכל המקצים מחויבים לקרוא בעיון ולחתום אלקטרונית על מסמך הצהרת הבריאות, המופיע בעת הליך ההרשמה הראשוני באתר.

5. רצים שטרם ימלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, 21 במרץ 2025, מחויבים באישור הורה בנוסח המופיע באתר, בעת ההרשמה למרוץ דרך האתר.

6. לכל מקצה מרוץ גילאי מינימום להשתתפות. חובה על כל נרשם לוודא כי ביום המרוץ, 21 במרץ 2025, יעמוד בדרישת הגיל המינימלי עבור המקצה המבוקש:

* מרתון – 18 ומעלה.

* חצי מרתון – 16 ומעלה (גילאי 16-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

* 10 ק"מ – 14 ומעלה (גילאי 14-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

* 5 ק"מ – 10 ומעלה (לנרשמים עד גיל 18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

הנחיות הרשמה

 1. ניתן לשלם על הרישום למירוץ באמצעות כרטיס אשראי.

 2.ניתן לבצע הזמנת ערכת משתתף במשלוח במעמד ההרשמה בעלות של 70 ש"ח. (תאריך אחרון להזמנת שירות זה יהיה 19.02.2025 בשעה 14:00)

המשלוח מותנה בתיאום מראש של חברת השליחויות ובאחריות המזמין להיות זמין ביום ובשעה אותה תיאם מול השליח.

ניתן לשלב במשלוח אחד עד 3 ערכות באותה עלות בתיאום מול מטה המרתון.

3. מדיניות ביטולים ושינויים:

  • * שינויים וביטולים ייתאפשרו עד לתאריך 20 בפברואר 2025 בשעה 23:59, בכתובת מייל: [email protected] בגין ביטול הרשמה ושינויי מקצה ייגבו דמי טיפול בסך 20 ₪.
  • * לאחר 20 בפברואר 2025, לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד, אותו יש להעביר בצירוף בקשה לביטול ההרשמה לכתובת מייל: [email protected]. הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול בסך 40 ₪.
  • * במקרים חריגים, יתאפשר שינוי מסלול, זאת בעלות של 40 ₪ ולשיקול דעתה הבלעדי של הפקת המרוץ.
  • * בנוסף לדמי הטיפול, שינוי למקצה יקר יותר, כרוך בהשלמת ההפרש ושינוי למקצה זול יותר יזכה על סך ההפרש, בהתאם לעלות המקצה בהרשמה מאוחרת.
  • * החזרים על שינויים וביטולים יתבצעו עד 90 ימים מיום אישור העסקה

 4. הנחות:

* קיימת אפשרות ליהנות מהנחות ברישום מוקדם.

* בעלי כרטיס תושב ירושלים ייהנו מ-20% הנחה. ההנחה ניתנת לפי מספר תעודת זהות של חבר "ירושלמי" בתוקף.

*הפקת האירוע שומרת לעצמה את הזכות לסגור את ההרשמה למסלול זה בכל זמן ועת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

*כלל ההנחות חלות על מקצה ה-5 ק"מ, 10 ק"מ, חצי מרתון ומרתון מלא.

הנחיות כלליות

1. הרץ חייב לפעול לפי הנחיות המארגנים, כפי שהן מופיעות באתר האינטרנט, בשטח ובכל דרך בה יבחרו המארגנים להעביר הנחיות אלו. ההנחיות נועדו לאפשר תחרות הוגנת ומסודרת לכלל המשתתפים. המארגנים ובעלי התפקידים, רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או סיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

2. על הרץ מוטלת האחריות והמחויבות האישית למצבו הבריאותי ולהשלכות האפשריות במידה ומצבו הרפואי אינו מאפשר את המאמץ המתבקש במהלך המרוץ. במידה ויתעורר צורך, על הרץ להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך בנוגע לבעיות רפואיות אשר עשויות לסכן את בריאותו במהלך המרוץ.

3. על הרץ לענוד את מספר החזה בחזית חולצתו. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר.

4. לאורך המסלולים יונחו שטיחונים אלקטרוניים למדידת זמני ביניים ונקודות ביקורת למרוץ. חובה לעבור על שטיחונים אלה. רץ שלא ייקלט במערכת, עלול להיפסל.

5. הריצה לאורך המסלול מתקיימת על כביש בלבד, אין לעלות על מדרכות או איי תנועה.

6. אין ללוות את הרצים, ברכיבה על אופניים או באמצעות כל כלי רכב אחר ואין להתלוות אליהם בריצה. אלה עלולים לסכנם בפסילה.

7. קווי הגמר במרוצים השונים יינעלו לאחר השמעת אות ההזנקה בכ"א מהם, לפי המועדים כדלהלן:

  • מרתון – 6 שעות
  • חצי המרתון – 3 שעות
  • 10 ק"מ – 1:40 שעות

8. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר בנקודות שונות במסלול, מתבקשים לעלות על המדרכות וייתכן שיתבקשו להפסיק את הריצה, לפנות לצוות במקום ולהתפנות לאזור הסיום. הנהלת התחרות לא תוכל בהכרח לעקוב אחרי רצים שמתנהלים בקצב איטי יותר מזה שצוין ואינה אחראית על שלומם של רצים אלה לאורך המסלול ובקו הסיום.

9לנרשמים במקצים בהם תהא יותר מהזנקה אחת (10 קמ/ 5 קמ) השיבוץ במקצה הרלוונטי יהיה על בסיס זמן היעד אותו הזנתם במהלך ההרשמה

10. התוצאות למנצחים בדירוג הכללי ייקבעו על פי אות ההזנקה (זמן אקדח), במידה ולמקצה ישנם שני זינוקים (או יותר) המנצחים ייקבעו מהמקצה הראשון בלבד. ביתר הקטגוריות, ייקבע הזמן האישי על פי אות ההזנקה מהתג האישי (שניתן לכל רץ ברגע המעבר על קו הזינוק).

11. התוצאות נקבעות על פי שנת הלידה ולא על פי תאריך הלידה המדויק של הרץ.

12. למנצחים בקטגוריות השונות יוענקו גביעים או פרס דומה. תיתכן חלוקת שי נוסף לחלק מהמנצחים, עפ"י שיקול בלעדי של המארגנים.

13. ספורטאים רשאים להגיש ערעור בכתב על התוצאות למזכירות האירוע, הממוקמת מאחורי במת הטקסים במתחם המרתון, עד כ- 30 דקות לאחר גמר האירוע הנדון. הגשת הערעור כרוכה בתשלום של 100 ₪, אשר יוחזרו למערער רק אם ערעורו יתקבל.
14. במקרה של פינוי באמבולנס המשתתף המפונה יישא בעלות של 50% מתעריף מד"א.

15. במקרה של פינוי באמבולנס ואשפוז באחריות הרץ/ה להציג התחייבות מקופ"ח.
16. אזרח שאינו תושב ישראל ישלם תשלום מלא על פינוי באמבולנס ואשפוז בבית חולים במקרה הצורך (התעריפים זהים לתושבי ישראל)".
17. מובא לידיעת המשתתפים כי האירוע מצולם ומתועד בתמונות ובווידאו. הרישום וההשתתפות מהווים הסכמה ואישור מצד המשתתף כי המארגנים או מי מטעמם, רשאים לעשות שימוש בתיעוד זה לצרכי שיווק ופרסום במדיה, על פי שיקול דעתם.

18. המארגנים רשאים לבטל את האירוע ו/או לערוך בו שינויים בשל שיקולי בטחון או בטיחות, הנחיות גורמים מוסמכים, מצב חירום, מזג אוויר קיצוני או אירועים אחרים שעל פי שיקול דעת המארגנים מצדיקים ביטול/שינוי כאמור.

19. הוועדה המארגנת רשאית לסגור את מועד ההרשמה מוקדם מהמצוין באתר המרתון רשמי, ובהתאם לכמות הנרשמים.

20. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה, ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

21. המארגנים מתחייבים שלא להעביר את פרטי האשראי של הנרשמים לצדדים שלישיים.

יתכנו שינויים

ט.ל.ח

לתשומת לב הרצים, המרתון יתקיים בהתאם לתקנות משרד הבריאות ביום המרתון.

טבלת מחירי הרשמה מונגשת

מקצה הרשמה מוקדמת עד תאריך 25.12.2024 הרשמה רגילה עד תאריך 17.1.2025 הרשמה מאוחרת עד תאריך 16.3.2025
מרתון- 42.2 ק''מ 230 ש''ח  270 ש''ח  285 ש''ח 
חצי מרתון- 21.1 ק''מ  180 ש''ח  195 ש''ח  210 ש''ח 
מרוץ 10 ק''מ  130 ש''ח  150 ש''ח  170 ש''ח 
מרוץ 5 ק''מ  90 ש''ח 105 ש''ח  120 ש"ח
מרוץ משפחות  עד 4 נפשות 100 ש''ח | 5 נפשות 125 ש''ח | 6 נפשות 150 ש''ח