מידע לרץ

לפני המרוץ

מחירים ומועדי הרשמה

*לטבלה מונגשת גללו מטה

שימו לב! חל איסור להכנסת כלי נשק למתחם הכינוס והסיום בגן סאקר וכל לאורך מסלול המרוץ


תנאי הרשמה

1. תקנון זה בתוקף בהמשך להנחיות שמפורסמות באתר האינטרנט ובא להרחיב ולהבהיר הנחיות אלו.

2. ההשתתפות במרוצים מותרת רק לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה.

3. בבחירה להשתתף באירוע, בבחירת המקצה בו ישתתף ובאופן בו יבצע את המרוץ, באחריותו של כל משתתף. יש לשקול, בין היתר, את מצב בריאותו, כשירותו, האימונים שעבר ורמתו האישית.

4. הרצים בכל המקצים מחויבים לקרוא בעיון ולחתום אלקטרונית על מסמך הצהרת הבריאות, המופיע בעת הליך ההרשמה הראשוני באתר.

5. רצים שטרם ימלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, 21 במרץ 2025, מחויבים באישור הורה בנוסח המופיע באתר, בעת ההרשמה למרוץ דרך האתר.

6. לכל מקצה מרוץ גילאי מינימום להשתתפות. חובה על כל נרשם לוודא כי ביום המרוץ, 21 במרץ 2025, יעמוד בדרישת הגיל המינימלי עבור המקצה המבוקש:

* מרתון – 18 ומעלה.

* חצי מרתון – 16 ומעלה (גילאי 16-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

* 10 ק"מ – 14 ומעלה (גילאי 14-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

* 5 ק"מ – 10 ומעלה (לנרשמים עד גיל 18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

הנחיות הרשמה

 1. ניתן לשלם על הרישום למירוץ באמצעות כרטיס אשראי.

 2.ניתן לבצע הזמנת ערכת משתתף במשלוח במעמד ההרשמה בעלות של 70 ש"ח. (תאריך אחרון להזמנת שירות זה יהיה 19.02.2025 בשעה 14:00)

המשלוח מותנה בתיאום מראש של חברת השליחויות ובאחריות המזמין להיות זמין ביום ובשעה אותה תיאם מול השליח.

ניתן לשלב במשלוח אחד עד 3 ערכות באותה עלות בתיאום מול מטה המרתון.

3. מדיניות ביטולים ושינויים:

 • * שינויים וביטולים ייתאפשרו עד לתאריך 20 בפברואר 2025 בשעה 23:59, בכתובת מייל: [email protected] בגין ביטול הרשמה ושינויי מקצה ייגבו דמי טיפול בסך 20 ₪.
 • * לאחר 20 בפברואר 2025, לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד, אותו יש להעביר בצירוף בקשה לביטול ההרשמה לכתובת מייל: [email protected]. הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול בסך 40 ₪.
 • * במקרים חריגים, יתאפשר שינוי מסלול, זאת בעלות של 40 ₪ ולשיקול דעתה הבלעדי של הפקת המרוץ.
 • * בנוסף לדמי הטיפול, שינוי למקצה יקר יותר, כרוך בהשלמת ההפרש ושינוי למקצה זול יותר יזכה על סך ההפרש, בהתאם לעלות המקצה בהרשמה מאוחרת.
 • * החזרים על שינויים וביטולים יתבצעו עד 90 ימים מיום אישור העסקה

 4. הנחות:

* קיימת אפשרות ליהנות מהנחות ברישום מוקדם.

* בעלי כרטיס תושב ירושלים ייהנו מ-20% הנחה. ההנחה ניתנת לפי מספר תעודת זהות של חבר "ירושלמי" בתוקף.

*הפקת האירוע שומרת לעצמה את הזכות לסגור את ההרשמה למסלול זה בכל זמן ועת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

*כלל ההנחות חלות על מקצה ה-5 ק"מ, 10 ק"מ, חצי מרתון ומרתון מלא.

הנחיות כלליות

1. הרץ חייב לפעול לפי הנחיות המארגנים, כפי שהן מופיעות באתר האינטרנט, בשטח ובכל דרך בה יבחרו המארגנים להעביר הנחיות אלו. ההנחיות נועדו לאפשר תחרות הוגנת ומסודרת לכלל המשתתפים. המארגנים ובעלי התפקידים, רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או סיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

2. על הרץ מוטלת האחריות והמחויבות האישית למצבו הבריאותי ולהשלכות האפשריות במידה ומצבו הרפואי אינו מאפשר את המאמץ המתבקש במהלך המרוץ. במידה ויתעורר צורך, על הרץ להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך בנוגע לבעיות רפואיות אשר עשויות לסכן את בריאותו במהלך המרוץ.

3. על הרץ לענוד את מספר החזה בחזית חולצתו. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר.

4. לאורך המסלולים יונחו שטיחונים אלקטרוניים למדידת זמני ביניים ונקודות ביקורת למרוץ. חובה לעבור על שטיחונים אלה. רץ שלא ייקלט במערכת, עלול להיפסל.

5. הריצה לאורך המסלול מתקיימת על כביש בלבד, אין לעלות על מדרכות או איי תנועה.

6. אין ללוות את הרצים, ברכיבה על אופניים או באמצעות כל כלי רכב אחר ואין להתלוות אליהם בריצה. אלה עלולים לסכנם בפסילה.

7. קווי הגמר במרוצים השונים יינעלו לאחר השמעת אות ההזנקה בכ"א מהם, לפי המועדים כדלהלן:

 • מרתון – 6 שעות
 • חצי המרתון – 3 שעות
 • 10 ק"מ – 1:40 שעות

8. רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר בנקודות שונות במסלול, מתבקשים לעלות על המדרכות וייתכן שיתבקשו להפסיק את הריצה, לפנות לצוות במקום ולהתפנות לאזור הסיום. הנהלת התחרות לא תוכל בהכרח לעקוב אחרי רצים שמתנהלים בקצב איטי יותר מזה שצוין ואינה אחראית על שלומם של רצים אלה לאורך המסלול ובקו הסיום.

9לנרשמים במקצים בהם תהא יותר מהזנקה אחת (10 קמ/ 5 קמ) השיבוץ במקצה הרלוונטי יהיה על בסיס זמן היעד אותו הזנתם במהלך ההרשמה

10. התוצאות למנצחים בדירוג הכללי ייקבעו על פי אות ההזנקה (זמן אקדח), במידה ולמקצה ישנם שני זינוקים (או יותר) המנצחים ייקבעו מהמקצה הראשון בלבד. ביתר הקטגוריות, ייקבע הזמן האישי על פי אות ההזנקה מהתג האישי (שניתן לכל רץ ברגע המעבר על קו הזינוק).

11. התוצאות נקבעות על פי שנת הלידה ולא על פי תאריך הלידה המדויק של הרץ.

12. למנצחים בקטגוריות השונות יוענקו גביעים או פרס דומה. תיתכן חלוקת שי נוסף לחלק מהמנצחים, עפ"י שיקול בלעדי של המארגנים.

13. ספורטאים רשאים להגיש ערעור בכתב על התוצאות למזכירות האירוע, הממוקמת מאחורי במת הטקסים במתחם המרתון, עד כ- 30 דקות לאחר גמר האירוע הנדון. הגשת הערעור כרוכה בתשלום של 100 ₪, אשר יוחזרו למערער רק אם ערעורו יתקבל.
14. במקרה של פינוי באמבולנס המשתתף המפונה יישא בעלות של 50% מתעריף מד"א.

15. במקרה של פינוי באמבולנס ואשפוז באחריות הרץ/ה להציג התחייבות מקופ"ח.
16. אזרח שאינו תושב ישראל ישלם תשלום מלא על פינוי באמבולנס ואשפוז בבית חולים במקרה הצורך (התעריפים זהים לתושבי ישראל)".
17. מובא לידיעת המשתתפים כי האירוע מצולם ומתועד בתמונות ובווידאו. הרישום וההשתתפות מהווים הסכמה ואישור מצד המשתתף כי המארגנים או מי מטעמם, רשאים לעשות שימוש בתיעוד זה לצרכי שיווק ופרסום במדיה, על פי שיקול דעתם.

18. המארגנים רשאים לבטל את האירוע ו/או לערוך בו שינויים בשל שיקולי בטחון או בטיחות, הנחיות גורמים מוסמכים, מצב חירום, מזג אוויר קיצוני או אירועים אחרים שעל פי שיקול דעת המארגנים מצדיקים ביטול/שינוי כאמור.

19. הוועדה המארגנת רשאית לסגור את מועד ההרשמה מוקדם מהמצוין באתר המרתון רשמי, ובהתאם לכמות הנרשמים.

20. המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה, ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

21. המארגנים מתחייבים שלא להעביר את פרטי האשראי של הנרשמים לצדדים שלישיים.

יתכנו שינויים

ט.ל.ח

לתשומת לב הרצים, המרתון יתקיים בהתאם לתקנות משרד הבריאות ביום המרתון.

טבלת מחירי הרשמה מונגשת

מקצה הרשמה מוקדמת עד תאריך 25.12.2024 הרשמה רגילה עד תאריך 17.1.2025 הרשמה מאוחרת עד תאריך 16.3.2025
מרתון- 42.2 ק"מ 230 ש"ח  270 ש"ח  285 ש"ח 
חצי מרתון- 21.1 ק"מ  180 ש"ח  195 ש"ח  210 ש"ח 
מרוץ 10 ק"מ  130 ש"ח  150 ש"ח  170 ש"ח 
מרוץ 5 ק"מ  90 ש"ח 105 ש"ח  120 ש"ח
מרוץ משפחות  עד 4 נפשות 100 ש"ח | 5 נפשות 125 ש"ח | 6 נפשות 150 ש"ח 

הנחיות רפואיות למשתתפים באירועי מרתון ווינר ירושלים 2025

הנאה, אתגר, מימוש עצמי, חוויה חברתית והשגיות ספורטיבית, מביאים אלפים להשתתף באירועי מרתון ווינר ירושלים 2025.
עמידה על קו הזינוק מעבר למסלול הנבחר וחצייה בסיפוק של קו הסיום, מחייבים הכנה נאותה. השתתפות ללא הכנה הולמת עלולה לגרום לפציעה, נזקים בריאותיים ובמקרים קיצוניים אף למוות.

*** עקב נגיף הקורנה והוראות משרד הבריאות הישראלי המעודכנות, ייתכנו שינויים במועד המרתון, בהתארגנות לקראתו וייתכן אף ביטולו. במקרה של ביטול בעקבות נגיף הקורונה, התשלומים שבוצעו יוחזרו לנרשמים על פי חוק.

הכנה גופנית

בטרם התחלת אימוני הריצה:
במידה ויש לך ספק לגבי כשירותך הבריאותית להתחיל באימוני ריצה, מומלץ לפנות לרופא המשפחה או לרופא ספורט ולהיוועץ בו. 

 

אימון:

– אם מעולם לא רצת מרחקים ארוכים, רצוי להתאמן בהנחיית איש מקצוע. יש לשלב בתכנית האימונים אימון על מערכות לב-ריאה ומערכת שריר-שלד. יש לבצע תכנית אימונים המבוססת על סרגל מאמצים מותאם אישית שימנע מצב של אימון יתר המגביר את הסיכון לפציעה.

– מומלץ לקבוע יעדי ריצה (מרחק וזמן) התואמים את רמת האימון והכושר הגופני.

– השתתפות בריצת חצי מרתון מומלצת למי שביצע לפחות 3 ריצות של 10 ק"מ בשנתיים שלפני כן.

– השתתפות בריצת מרתון מומלצת לאחר השתתפות בלא פחות מ- 2 מרוצי חצי מרתון בשנתיים שלפני כן. 

 

פציעה או מחלה בתקופת האימונים:

– כל אימון שלא בוצע עקב פציעה או מחלה מצריך חזרה של שני ימי אימון אחורה בתוכנית האימונים. מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע בנוגע לדרך המתאימה ביותר לחזור לשגרת האימונים לאחר מחלה.

– ריצה עם פציעה ידועה, שלא החלימה כראוי, עלולה להחמיר את הפציעה ואף לגרום לנזק בלתי הפיך.

– במידה ובשבוע שקדם למרוץ חלית במחלה המלווה בחום, קלקול קיבה או שלשול, יש להימנע מהשתתפות במרוץ! 

 

משרד הבריאות ממליץ להיבדק על ידי רופא משפחה או רופא ספורט טרם השתתפות במרוץ:

– על פי הנחיותיו על הבדיקה לכלול תרשים אק"ג בכדי לשלול מומים לבביים מולדים.

– הצהרת בריאות כוללת התייחסות למצב הבריאותי בשבוע הסמוך לאירוע הספורט.

הכנה תזונתית

48 שעות לפני המרוץ:

– יש להגביר את צריכת הפחמימות מסוג פסטה, אורז, תפוחי-אדמה או בננות.

– רצוי להמליח את האוכל מעט יותר מהרגיל.

– לא להגזים בשתיית קפה ומשקאות אלכוהוליים.

– יש לשתות 500 סמ"ק מים שעתיים לפני הזינוק.

– לשתות 500 סמ"ק מים נוספים בקצב איטי עד לזינוק. 

הקפד על שעות שינה בכלל, ובפרט בלילה שלפני המרוץ. 

במהלך הריצה:

– יש לשתות מים בכל תחנה.

– קצב השתייה המומלץ הוא 7מ"ל/ק"ג/שעה לגברים (לדוגמא – גבר השוקל 70 ק"ג מומלץ כי ישתה כחצי ליטר מים לשעה) ו- 6 מ"ל/ק"ג/שעה לנשים. בנוסף, יש להוסיף עוד כ- 100-300 מ"ל מים לשעה, על פי קצב ההזעה ובהתאם לתנאי מזג האוויר*.

– בתנאי חום, מומלץ לשפוך מים על הראש ועל הגוף, להצטנן במתזי מים לאורך המסלול ולהגביר את צריכת הנוזלים.

– לרצי חצי מרתון ומרתון מלא, מומלץ לצרוך גם יותר מלחים (כדורי מלח, משקה איזוטוני או ג'לים), על מנת למנוע התפתחות תת-נתרן בדם (היפונתרמיה). 

על מנת להעריך את נפח הנוזלים שאובד במהלך הריצה ניתן להישקל לפני הריצה ואחריה (ללא בגדים, הנוטים לספוג זיעה מרובה). כל ירידה של 1 ק"ג מהמשקל שלפני הריצה מחייב לשתות 1-1.5 ליטר מים (לא יותר!). 

לאחר הריצה:

– יש לשתות מים ולאכול בהתאם לצורך.

– מומלץ להישקל לפני הריצה ואחריה (ללא בגדים, הנוטים לספוג זיעה מרובה), על מנת להעריך את נפח הנוזלים שאבד במהלך הריצה. כל ירידה של 1 ק"ג מהמשקל שלפני הריצה מחייב לשתות 1-1.5 ליטר מים (לא יותר!). 
היפונתרמיה 
כל מה שרציתם לדעת על פחמימות 
תוספי תזונה למרתון

התנהלות לפני הריצה ובמהלכה

– יש להתלבש בהתאם לתנאי מזג האוויר הצפויים במרוץ. מומלץ להכין בגדים יבשים להחלפה לאחר המרוץ.

– מומלץ לכתוב מידע אישי בגבו של תג המספר שיכלול פרטים מזהים: שם, מספר טלפון ופרטים רפואיים חיוניים, כגון – רגישות לתרופות, מחלות רקע (סוכרת, אסטמה וכד') ועוד.

– חולי סוכרת מתבקשים לרוץ עם תג או סימן מזהה אחר, המסמן שהם חולים בסוכרת, ולקחת עמם פחמימה בכל דרך שהם מורגלים בה, שתהיה בהישג יד.

– חולי אסטמה מתבקשים לרוץ עם תג או סימן מזהה אחר, המסמן שהם חולים באסטמה. מומלץ להשתמש במשאף לפי הצורך.

– יש להפסיק את הריצה בצד הדרך ולפנות לאחד מאנשי הצוות הרפואי הפזורים לאורך המסלול בכל הופעה של:

  • * כאבים בחזה 
   * כאב חדש ולא מוכר 
   * קוצר נשימה חריג 
   * סחרחורת, בחילה, חולשה כללית

במידה וזיהיתם כי אחד המשתתפים האחרים חש ברע או מתמוטט יש להפנות את תשומת לב אנשי הצוות הרפואי באופן מיידי.

הצהרת בריאות 

הצהרת בריאות

לתשומת לבך, על מנת להשלים את הרשמתך ולהשתתף במרוץ, עליך לקרוא בעיון ולחתום על מסמך הצהרת הבריאות, המופיע בעת ההרשמה באתר.

חשוב להדגיש, כי עליך לשים לב למצב בריאותך, טרום השתתפותך במרוץ, ובמקרה של בעיה רפואית עליך להתייעץ עם רופא.

כל שינוי במצבך הבריאותי בימים הקודמים למרוץ (מחלת חום, חוסר שינה, בעיות לבביות, הקאות ועוד) מחייב ייעוץ רפואי.

* לידיעתך, יש לחתום אלקטרונית על הצהרת הבריאות, תוך כדי תהליך הרישום הראשוני בלבד.

המעוניינים ביעוץ רפואי, פיזיולוגי או תזונתי, טיפולי פיזיותרפיה ע"י פיזיותרפיסט ספורט, או בדיקות פיזיולוגיות כגון צריכת חמצן מרבי וסף אנאירובי – מוזמנים ליצור קשר עם המרכז לרפואת ספורט של שערי צדק, 02-5325590.

לנרשמי מרתון ווינר ירושלים תינתן 10% הנחה בהצגת מספר הנרשם.

בהצלחה!

ייתכנו שינויים  | ט.ל.ח

7 טיפים למשתתפי מרתון Winner ירושלים

כל הכבוד לכם רצים אלופים שכמותכם! לאחר המאמץ הגיע הרגע לנוח, להתאושש ולתת לגוף לחזור לעצמו. קבלו שבעה טיפים חשובים מהמומחים של מכללת רידמן

 1. קבלו עיסוי לפני הריצה
  בראש ובראשונה לפני פעילות גופנית צריך הכנה טובה. חימום אקטיבי או פסיבי בעזרת עיסוי מקצועי בטכניקות של Pre-event יכין את גופכם, ישפר את הביצועים שלכם ויוריד משמעותית את הסיכויים שלכם להיפצע חלילה במהלך הריצה.


  עדיף לקבל עיסוי כמה ימים לפני האירוע כדי לראות איך הגוף מגיב לטיפול (שבוע עד יומיים לפני האירוע זה מעולה). מי מכם שמתלבט וחושש מהתוצאות – מומלץ תמיד ללכת למומחה בעיסוי ספורטאים ויש אף כאלה שמתמחים בהכנה לקראת אירועי ספורט. כמובן שכדאי תמיד לבקש המלצות על אותו מטפל שאליו תלכו. מי שעדיין חושש יכול להתנסות בעיסוי אחרי הריצה.

 

 1. לפני, אחרי ותוך כדי: הקפידו לשתות
  הקפידו על שתייה נבונה לפני הריצה במהלך כל היום, במהלך הריצה וכמובן אחריה. אל תשתו משקאות שאינכם מכירים ושלא התנסיתם בהם תוך כדי ריצה. במרוץ, שתו מה ששתיתם בזמן האימונים ומה שאתם רגילים אליו. אם אתם לוקחים ג'לים – אל תשתו משקה איזוטוני, אלא מים וזכרו להתרוקן לפני הריצה.

 

 1. בסיום הריצה הסדירו נשימה
  כל הכבוד לכם – הגעתם אל קו הסיום! בסיום הריצה יש להסדיר דבר ראשון את הנשימה. המשיכו ללכת ונערו לאט לאט את הידיים והרגליים שלכם, כך שתתחדש זרימת הדם לגוף.
 2. קבלו עיסוי אחרי הריצה
  גם לאחר הריצה חשוב שתקבלו עיסוי מידיו של מקצוען. הגוף שלנו יוצר כאבי שרירים מאוחרים (DOMS). כאבים אלו נוצרים כתוצאה מנזקים מיקרוסקופיים הנגרמים לשרירים בזמן התכווצותם. נזקים אלה גורמים לדלקת שגורמת לכאב. שיאו של הכאב יגיע בדרך כלל יום-יומיים לאחר הריצה ולעתים עד חמישה ימים לאחריה.
  עיסוי יסייע לתופעה זו לחלוף מהר יותר ויפחית את רמת הכאב.

 3. שמרו על חום הגוף
  במהלך הריצה הגוף מתחמם מאוד וחשוב שההתקררות של הגוף תיעשה לאט ובהדרגה. לכן מומלץ שתשהו במקום חמים שאיננו חשוף לרוחות ולקור, תתכסו ותשמרו על חום גופכם. מומלץ אפילו לטבול בג'קוזי אחרי פעילות אינטנסיבית.


 4. אכלו לאחר הריצה
  חשוב ביותר לספק לגוף פחמימות וחלבונים שיביאו להתאוששות מהירה יותר ולהפחתת הנזק השרירי שנגרם במאמץ כמו מרתון. מאמץ ממושך מתאפיין בחוסר תיאבון, בגלל שהגוף מפריש הורמונים מדכאי רעב בזמן הפעילות. לכך נוספת תחושת האופוריה מעצם סיום המרתון. השתדלו לאכול סמוך ככל האפשר לסיום הריצה. הגוף שלכם זקוק לכך. הביאו עמכם כריכים של טונה, גבינה או פסטרמה ואכלו מיד בסיום הריצה. השתדלו לשלב בארוחה גם פרי – אנחנו הכי ממליצים על בננות (פצצת אנרגיה צהובה). לרצים ותיקים יש איתם תמיד גם תוספים של ברזל ומינרלים.


 5. מקלחת טובה והופה למיטה
  פנקו את עצמכם באמבטיה ארוכה של 20 דקות לפחות והכניסו אליה 200-300 גרם מלח שיסייע להתאוששות מהירה יותר של הגוף (אפשר להשתמש במלח שולחן רגיל אך מומלץ Epsom Salt), ולקינוח – שינה טובה תמיד תסייע להתאוששות.

הנרשמים למקצים מרתון (42.2 ק"מ), חצי מרתון (21.1 ק"מ) 10 ק"מ ו-5 ק"מ:

ערכת הריצה כוללת:

-חולצה מנדפת בחסות Saucony

-מספר חזה ושבב מדידה אלקטרוני חד פעמי

-שוברי הנחות, מבצעים והטבות
* קבלת מדליה בנקודת הסיום

הנרשמים למקצה מרוץ משפחות 1.7 ק"מ:

ערכת הריצה כוללת:

-מספר חזה משפחתי

-חולצה

*מדליה לכל בני המשפחה

איסוף הערכה

-קבלת הערכה בסינימה סיטי- שדרות יצחק רבין 10, ירושלים.
בין התאריכים -18-20.03.2025, בין השעות 15:00-21:00.

-קבלת הערכה תתאפשר עם הצגת תעודת זהות ובמידת הצורך, במקרה של משתתף מתחת לגיל הנדרש, בצירוף אישור הורה.

-איסוף הערכה עבור רצים נוספים (עד שלוש ערכות) מותנה בהצגת ייפוי כוח ידני ותעודת זהות.

-קבלת הערכה וההשתתפות במרוץ מותנית בחתימה אלקטרונית על מסמך הצהרת הבריאות (המופיע באתר במהלך ההרשמה הראשונית למקצים) ובמסירת אישור הורה, במידת הצורך.

רץ אשר לא אסף את הערכה עד 21.03.2025 לא יוכל לקבלה גם לאחר המירוץ.

-ניתן לבצע הזמנת ערכת משתתף במשלוח במעמד ההרשמה בעלות של 70 ש"ח. (תאריך אחרון להזמנת שירות זה יהיה 19.02.2025 בשעה 14:00)

המשלוח מותנה בתיאום מראש של חברת השליחויות ובאחריות המזמין להיות זמין ביום ובשעה אותה תיאם מול השליח.

ניתן לשלב במשלוח אחד עד 3 ערכות באותה עלות בתיאום מול מטה המרתון.

-לרצים מאזור תל-אביב והמרכז, ניתן להגיע לתערוכת הספורט ולאיסוף הערכה, באמצעות רכבת-ישראל בקו המהיר והישיר מתחנת תל-אביב ההגנה לתחנת ירושלים יצחק נבון (תחנה מרכזית ירושלים), בזמן של כ-35 דק' נסיעה. תחנת הרכבת בירושלים ממוקמת במרחק של כ-5 דק' הליכה מהסינימה סיטי

לתשומת לבכם: לא תתקיים חלוקת ערכות ביום המרוץ!

ייתכנו שינויים | ט.ל.ח

תערוכת הספורט

משתתפי המרתון והקהל הרחב מוזמנים לבקר במתחם האקספו במיקומו החדש – סינמה סיטי ירושלים שדרות יצחק רבין 10

בתאריכים 18-20.03.2025, בין השעות 15:00-21:00

באקספו יציגו וימכרו את מוצריהם מיטב מותגי הספורט במחירים מיוחדים לימי האירוע.
יבואנים המעוניינים להציג מוזמנים לפנות לטסיא אילון במייל – [email protected]

ייתכנו שינויים | ט.ל.ח

ערב פסטה

כמיטב המסורת, נערוך ערב פסטה עם תפריט עשיר ואווירה טובה.
ערב הפסטה מיועד לרצי המרתון המלא לכן, הכניסה מותנית בהצגת ההזמנה המצורפת לערכת הריצה
רצים ממקצים אחרים או מלווים המעוניינים להשתתף בחגיגה, יוכלו לרכוש כרטיסים במקום, על בסיס מקום פנוי, במחיר של 50 ש"ח
מספר המקומות מוגבל

ערב הפסטה יתקיים בתאריך 20 במרץ בין השעות 18:00-21:45 במתחם הסינימה סיטי, ירושלים.

ייתכנו שינויים | ט.ל.ח

יום המרוץ

06:00 בבוקר- גן סאקר

מרכז ההיערכות בגן סאקר, נמצא במרחק הליכה מהחניונים (במקום שילוט והכוונה).
דוכני ושירותי המירוץ יחלו לפעול החל מהשעה 06:00.
הכניסה לחניונים על פי תו החנייה הנמצא בערכת המשתתף.
חניית נכים – ביום המרתון תתאפשר חניית נכים בחניית מרכז ברלין וחניון מוזיאון ישראל (בהצגת תו נכה בלבד).
שימו לב: אין כניסה למתחם הגן עם כלי נשק.

 

אזור וקו הזינוק-

אזור וקו הזינוק זהה לכל הריצות: ברח' רופין צומת קפלן, בצד הדרומי של משכן הכנסת.

זמן ההגעה מאזור הכינוס לאזור הזינוק, עשוי לארוך כ-10 דק' בעת עומס, לכן תכננו את התקדמותכם בהתאם

מדידת "הזמן האישי" תחל רק עם חציית קו הזינוק.

*ניתן להותיר בגדים עליונים בנקודת הזינוק – כל הבגדים יימסרו לתרומה לנזקקים.

במקום יסופקו השירותים הבאים-

מספרי חזה וחלוקה לשערי זינוק-

על הרצים להתייצב באזור הזינוק עפ"י לוח הזמנים להלן. זאת, כדי לאפשר הזנקה יעילה ובמועד.

שימו לב! חל איסור להכנסת כלי נשק למתחם הכינוס והסיום בגן סאקר ולכל אורך מסלול המרוץ

לעותק נגיש של הטבלה גללו מטה

הערה: באזור הזינוק במרוצים השונים, הרצים יופרדו עפ"י שערים באותיות A-B-C המופיעים על מספר החזה.

יש לחבר את מספר החזה לחזית החולצה, המהווה את "כרטיס הכניסה" לאזור הזינוק, בהתאם לצבע ולאות הלועזית.

יש להתחלק לשערים על פי האות הלועזית המופיעה על מספר החזה.

פייסרים (מכתיבי קצב)

מכתיבי הקצב מ"מועדון ארוחת הבוקר" הירושלמי, ישובצו בשרוול הזינוק, במקומות הרלוונטיים, עם אמצעי הבלטת זמן המטרה על פיו ירוצו. עמדו בסביבתם גם אם אינכם משתמשים בשירותיהם, כיוון שזהו המקום הנכון לעמוד לבעלי זמני מטרה סמוכים.

***ניתן להזמין מדליה עם חריטה אישית, לאחר יום המרתון בטלפון: 03-6828889.

שימו לב: אין כניסה למתחם הגן עם כלי נשק, בע"ח, דו גלגלי, בקבוקי זכוכית וגזיות.

מקצה מספר חזה התיצבות באזור הזינוק שעת זינוק צבעי שילוט הכוונה
חצי מרתון 21.1 ק"מ 6:20 6:45 אדום
מרתון 42.2 ק"מ 6:45 7:00 כחול
5 ק"מ- הזנקה 1 7:15 7:30 כתום
5 ק"מ- הזנקה 2 7:30 7:45 כתום
קהילות 8:15 8:30 בז'
10 ק"מ- הזנקה 1 9:15 9:30 ירוק
10 ק"מ- הזנקה 2 9:30 9:45 ירוק
10 ק"מ- הזנקה 3 9:45 10:00 ירוק
משפחות 10:45 11:00 סגול

שינויים בהסדרי התנועה והחניה

שד' בן צבי ורופין ייסגרו לתנועת כלי רכב מיום שישי כ"א אדר, 21.03.2025 החל מהשעה 3:00 ועד לתום האירוע .
ביום המרוץ ייסגרו לתנועת כלי רכב החל מהשעה 05:30 : קמפוס האוניברסיטה העברית, נתנאל לורך, שד' רבין, רוטשילד, קפלן, שד' חיים הזז, טשרניחובסקי, הפלמ"ח, עזה, הנשיא, קרן היסוד, המלך ג'ורג', רח' יפו, כיכר צה"ל, הצנחנים, שד' חיים בר לב, ג'ורג' אדם סמיט, לח"י, מרטין בובר, בנימין מזר, צ'רצ'יל, קריב, שער יפו, הפטריארכיה הארמנית, שער ציון, חטיבת ירושלים, המלך דוד, אליהו שאמע, אמיל בוטה , ז'בוטינסקי, שופן, דובנוב, גרץ, עמק רפאים, דרך הרכבת, דרך בית לחם, דוד רמז, דרך חברון, ינובסקי, יהודה, פייר קניג, אלעזר המודעי, כובשי קטמון, יהושוע יבין, גן סאקר.
כמו כן צפויים שיבושי תנועה ברחובות המשיקים למסלולי המרוץ.

האירוע צפוי להסתיים עד השעה 14:00

 

הסדרי חניה

תיאסר החנייה ברחובות בורג, בן צבי ומבקר המדינה החל מיום חמישי, כ"א אדר, 21.03.2025, בשעה 14:00 ועד לתום האירוע ביום שישי,
כ"א אדר, 21.03.2025, בשעה 14:00.

כלי רכב שיחנו לאורך צירי מסלולי הריצה לא יורשו לצאת עד לסיום האירוע ולפתיחת הצירים.
חניוני הלאום, המוזיאונים וקריית הממשלה ישמשו את משתתפי המרוץ בלבד.

תחבורה ציבורית:

 

רכבת ישראל

רכבת ישראל תפעל כסדרה לטובת משתתפי המרתון.
לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של רכבת ישראל בטלפון 5770*
כל המידע אודות לוחות זמני נסיעה ומסלולים באתר רכבת ישראל
ייתכנו שינויים | ט.ל.ח

 

שירות עירוני ופרברי

במהלך המרתון יחולו שינויים בקווי התחבורה הציבורית ברשת העירונית והפרברית בירושלים.
ניתן לראות את המסלולים החלופיים של הקווים שמושפעים מהחסימות בכתובת הבאה: https://events.jtmt.gov.il

 

הרכבת הקלה
הרכבת הקלה תפעל באופן חלקי:
יופעל שירות בין רק תחנות חיל האוויר – גבעת התחמושת, בשני הכיוונים.
חברת אקסטרה מפעילה קווי אוטובוס בין גבעת התחמושת/גבעת המבתר לתחנה המרכזית ובחזרה: 25, 45, 66, 66א, 65, 69, 68
לפרטים: מודיעין "כפיר" 2779*

מוסדות חינוך

הלימודים  במערכת החינוך יתקיימו (ככל הניתן) כסדרם.

פרטים לגבי יום הלימודים בכל מוסד חינוך ימסרו להורים ולתלמידים ע"י הנהלות בתי הספר והגננות.

מומלץ להורים ותלמידים לעקוב אחר הפרסומים בדבר השינויים בהסדרי התנועה והכוונה לדרכים חלופיות.

שאטלים

שאטלים(הלוך ושוב)  ללא תשלום בין השעות 05:30-13.00

– איסוף מרחבת היציע המזרחי באצטדיון טדי.

– הורדה באיזור גן סאקר לאורך רח' בורג  (סמוך לחניון הלאום)

– שימו לב: בנקודת ההורדה ימתינו השאטלים להחזרת הרצים אל נקודת המוצא.

 

צירים ראשיים פתוחים

צפון – שד' עוזי נרקיס, כביש 9, שד' גולדה מאיר, שד' אשכול

מרכז – כניסה לעיר, שד' הרצל, שד' בגין דרום/צפון, ציר בר אילן/ירמיהו

דרום – דרך דב יוסף, ציר גולומב, ציר עין כרם

פרטים במוקד העירוני 106 ובאתר: www.jerusalem-marathon.co.il

ובאפליקציית עירית ירושלים

אחרי המרוץ

חלוקת גביעים ופרסים לזוכים בקטגוריות גיל

החלוקה תתבצע בסינמה סיטי, שדרות יצחק רבין 10, ירושלים, במועדים הבאים:
בימים שלישי – חמישי,  19-21.3.24 בין השעות 15:00-20:00. מהשעה 15:00 – שעתיים ראשונות חניה חינם. במועדים הבאים:
ביום שישי 22.3.24 בין השעות 09:00-12:00 – שעתיים ראשונות חניה חינם.

*לעותק נגיש של הטבלה גללו מטה

הבונוס יוענק עבור תוצאות טובות משיאי המסלול

1,500$ בונוס לשבירת שיא מסלול עבור גברים ונשים

שיא הגברים עומד על 2:16:08 שע' ונקבע על ידי Ronald Kimeli Kurgat מקניה ב-2014. 

שיא הנשים עומד על 2:38:24 שע' ונקבע על ידי Joan Jepchirchir Kigen מקניה ב-2016. 

3,500$ בונוס נוסף לתוצאה איכותית

לגברים – 2:15:29 שע' ; לנשים – 2:36:59 שע' (שניהם בסביבות 1070 נק' לפי טבלת האיכות של ההתאחדות הבינלאומית). 

פרסים לרצי מרתון תושבי ישראל – גברים ונשים:

מרתוניסט/ית ישראלי/ת (בעל תעודת זהות ישראלית) שיזכה בפרסים גם בדירוג הבינלאומי, יקבל רק את הפרס הגבוה מבין השניים (אין "כפל פרס").

הסכום שלא יחולק לו, יועבר לפרסים לרצים הישראלים הבאים בתור, לפי שיקול המארגנים.
בתום המרוץ יוענקו גביעים ופרסים למקומות 1-3 כללי במקצה המרתון, ולמקומות 1-3 לישראלים במרתון, חצי המרתון ו-10 ק"מ תחרותי גברים ונשים.
פרסים וגביעים לפי קטגוריות מיוחדות יחולקו בטקס נפרד. מיקום ומועד הטקס יעודכנו בהמשך.

שעות חלוקת פרסים למנצחים (כללי) ע"פ קטגוריות גיל

פירוט חלוקת גביעים למנצחים (כללי) ע"פ קטגוריות גיל- יתקיים באירוע נפרד לאחר המרתון (פרטים יפורסמו בהמשך)

לעותק נגיש של הטבלה גללו מטה

מיקום  מרתון 42.2 חצי מרתון 21.1 מרוץ 10 ק"מ 
1 3,750$ 1,500$ 750$
2 2,500$ 1,000$ 500$
3 1,250$ 500$ 250$
מקצה כללי
מרתון- 42.2 ק"מ 18-19, 35-39 (נשים), 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
חצי מרתון- 21.1 ק"מ 16-19, 35-39 (נשים), 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
מרוץ 10 ק"מ 15-16, 17-19, 35-39 (נשים), 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+
מרוץ 5 ק"מ 15-16, 17-19

ייתכנו שינויים | ט.ל.ח